home > publicatie.php?nr=25753&stuurdoor=nee&taalnu=nl

Motie ter afkeuring van de beurs Eurosatory

Terug

 Auteur: Hajo Hajonides
Bron: Merk 2018
Brontaal: English

Aan de president van Frankrijk, Emmanuel Macron|
Aan de voorzitter van de Europese raad, Donald Tusk
Aan de voorzitter van het Europese Parlement, Antonio Tajani
Aan de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker
Aan de president van de Zwitserse Bondstaat, Alain Berset


Wij, Mennonieten uit Frankrijk en uit Europa, bijeen tijdens de Europese Conferentie van Mennonieten in Montbéliard van 10 tot 13 mei 2018, spreken onze verontwaardiging uit over en ons protest tegen de internationale beurs voor Defensie en Veiligheid Eurosatory die van 11 tot 15 juni zal plaats vinden in Parijs. 

Wij nodigen de instanties die u vertegenwoordigt uit tot een diepgaande ethische bezinning op de vervaardiging van en de handel in wapens en de aanwezigheid van de wapenindustrie in Frankrijk, in Zwitserland en in de EU. Wel beschouwd gaan vanuit ethisch oogpunt de verkoop en levering van wapens, evenals het gebruik van de verkochte wapens, niet samen met de eerbiediging van de rechten van de mens.

Wij geloven niet dat de handel in wapens op den duur de veiligheid zal bevorderen. Het bevordert eerder een wapenwedloop die leidt tot een opdrijving van de bewapening en een grotere onveiligheid: een verhoging van de militaire uitgaven en tegelijkertijd minder steun voor ontwikkelingsprogramma’s. Met als gevolg dat het aantal burgerslachtoffers hoger is dan het aantal militaire slachtoffers. Veiligheid op de lange duur berust integendeel juist op de beginselen van gerechtigheid en gelijkwaardigheid, zowel nationaal als internationaal. Vanuit dat oogpunt bezien is de naam “ Internationale beurs voor Defensie en Veiligheid” misleidend.

Wij verzetten ons tegen de algemeen gangbare gedachte dat de wapenindustrie noodzakelijk is voor het scheppen van banen en voor het bevorderen van de welvaart. Het zijn juist de staatssubsidies en de handelsmissies die regeringsvertegenwoordigers begeleiden, die aantonen dat er een politieke wil is om de militaire instituties te bevoordelen. Wij zijn van mening dat staatsinvesteringen voor andere doeleinden gebruikt zouden moeten worden.

Vanuit onze diepste overtuiging verzetten wij ons tegen oorlog en elke voorbereiding daarop – met uitzondering van de inzet van een politie-interventiemacht. Wij zijn van mening dat wij voor het oplossen van conflicten andere middelen moeten inzetten dan het recht van de sterkste en dat we weerstand moeten bieden aan het moorddadige adagium dat “wie vrede wil oorlog moet voorbereiden”. De oorlog die we moeten voeren heeft niets te maken met middelen die leiden tot vernietiging. Dat is de boodschap van Christenen in alle landen op de wereld.

Aan het protest dat in deze motie wordt verwoord wensen wij toe te voegen dat wij ons verbonden voelen met mensen die werken aan het opruimen van landmijnen, dat wij de bevolkingsgroepen financieel willen steunen die op allerlei plekken op onze planeet getroffen worden door de rampspoed van oorlogen, dat wij willen bijdragen aan de opvang van vluchtelingen, dat wij de omschakeling naar de geweldloze oplossing van conflicten willen bevorderen evenals de vredesopvoeding.

Wij nodigen Frankrijk en de overige Europese landen uit om aan een meer menselijke en rechtvaardige wereld te werken in plaats van aan het bevorderen van de ontwikkeling van de wapenhandel (zoals het geval is bij Eurosatory)  die de oorzaak is van zoveel ellende.

 

Montbéliard, Frankrijk, 13 mei 2018

Leidinggevenden  van de Mennonieten Broederschappen in Europa

Frankrijk Zwitserland Duitsland
Spanje Nederland Portugal

                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                       

Terug

  Meer informatie  
 
  contact inloggen sitemap
  colofon disclaimer
 
     
   
  © 2019 IMSC    
EN NL DE FR